All articles published in the Energy Market are sent to external reviewers for evaluation of their quality. Reviewers' help undoubtedly influences the maintenance of a high level and required standards of the magazine.

Below you will find a list of reviewers who have devoted their time and professionalism to the articles reviewed in the past year. The Editorial board appreciates all the reviewers for their effort and kindness.

Andrzej Adamkiewicz – Akademia Morska w Szczecinie
Juraj Altus – Uniwersytet Techniczny Żilina, Słowacja
Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska
Andrzej Baranowski – Politechnika Śląska
Sławomir Bielecki – Politechnika Warszawska
Włodzimierz Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Włodzimierz Błasiak – Royal Institute of Technology, Szwecja
Dariusz Bober – Uniwersytet Rzeszowski
Paweł Bogusławski – Urząd Regulacji Energetyki
Paweł Bućko – Politechnika Gdańska
Wojciech Budzianowski – Politechnika Wrocławska
James Chapman – University of Tennessee, USA
Witold Chmielnicki – Politechnika Warszawska
Janusz Chojnowski – Politechnika Lubelska
Jan Czerwinski – Bern University of Applied Sciences, Szwajcaria
Kim Dam-Johansen – Technical University of Denmark, Dania
Jacek Eliasz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Giorgio Franchioni – Cesi Ricerca S.P.A., Włochy
Marek Garbicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Juan Moreno Gutierrez – Universidad de Cádiz, Hiszpania
Nikos D. Hatziargyriou – National Technical University of Athens, Grecja
Mikko Hupa –  Åbo Akademi Process Chemistry Centre, Finlandia
Motoo Ishikawa – Tsukuba University, Japonia
Wojciech Jarzyna – Politechnika Lubelska
Waldemar Jędral – Politechnika Warszawska
Robert Jędrychowski – Politechnka Lubelska
Piotr Kacejko – Politechnika Lubelska
Maciej Kaliski – Akademia Górniczo-Hutnicza
Jacek Kamiński – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska
Henryk Kaproń – Politechnika Warszawska
Pavel Kolat – Technical University of Ostrava, Czechy
Michal Kolcun – Technical University of Kosice, Słowacja
Janusz Kotowicz – Politechnika Śląska
Jana Kubanová – Uniwersytet w Pardubicach, Czechy
Janusz Lichota – Politechnika Wrocławska
Jan Malinowski – KMD TECH CANADA LTD., Kanada
Henryk Malinowski – Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja
Jacek Malko – Politechnika Wrocławska
Michele Miccio – University of Salerno, Włochy
Władysław Nowak – Uniwersytet Zachodniopomorski w Szczecinie
Józef Paska – Politechnika Warszawska
Halina Pawlak-Kruczek – Politechnika Wrocławska
Maciej Pawlik – Politechnika Łódzka
Zbigniew Połecki – Politechnika Lubelska
Tomasz Popławski – Politechnika Częstochowska
Marek Pronobis – Politechnika Śląska
Andrzej Reński – Politechnika Gdańska
Marian Rosiński – Politechnika Warszawska
Eva Rublíková – Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja
Artur Rusowicz – Politechnika Warszawska
Henryk Rusinowski – Politechnika Śląska
Stanisław Rychlicki – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Massimo Santarelli – Politecnico di Torino, Włochy
Robert Sekret – Politechnika Częstochowska
Jakub Siemek – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Janusz Sowiński – Politechnika Częstochowska
Adam Smyk – Politechnika Warszawska
Eugeniusz Sroczan – Politechnika Poznańska
Jan Stępień – Politechnika Świętokrzyska
Zbigniew Styczyński – Uniwersytet w Magdeburgu, Niemcy
Jerzy Szkutnik – Politechnika Częstochowska
Jan Taler – Politechnika Krakowska
Eugeniusz Toczyłowski – Politechnika Warszawska
George Tsatsaronis – Technische Universität Berlin, Niemcy
Juro Umoto – Kyto University, Japonia
Andrzej Urbaniak – Politechnika Poznańska
Aleksander Wasilewski – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Stephan Werner – University of Saskachewan, Kanada
Artur Wilczyński – Politechnika Wrocławska
Miroslaw Wyszynski – School of Mechanical Engineering University of Birmingham, Anglia
Mine K. Yucel – International Association for Energy Economics, USA
Zbigniew Zapałowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bolesław Zaporowski – Politechnika Poznańska
Jerzy S. Zieliński – Uniwersytet Łódzki