1. Wpływ regulacji środowiskowych na krajowy sektor energetyczny – ujęcie analityczne

Impact of environmental regulations on national energy sector - analytical approach
 Mariusz Kudełko
sektor energetyczny, miks energetyczny, koszty zewnętrzne

2. Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zmian w polskich programach wsparcia i rozliczeniach prosumenckich

Cost-effectiveness of prosumer photovoltaic micro-installations in terms of application of polish support schemes
 Mirosław Kiełboń, Krzysztof Maźniewski
mikroinstalacja fotowoltaiczna, prosument, rentowność, systemy wsparcia

3. Analiza porównawcza wybranych rozwiązań prosumenckiej energetyki odnawialnej na przykładzie domu jednorodzinnego

Comparative analysis of selected prosumer renewable energy solutions for a single-family residential house
 Adrian Kędzierski, Sławomir Bielecki
OZE, energetyka słoneczna, pompy ciepła, kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne, prosument

4. Analiza pracy 100 kW instalacji fotowoltaicznej

Analysis of the operation of a 100 kW photovoltaic installation
 Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
odnawialne źródła energii, farmy fotowoltaiczne, energia słoneczna

5. Charakterystyki pracy połączonej farmy wiatrowej i fotowoltaicznej

Performance characteristics of combined wind farm and photovoltaic
 Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
odnawialne źródła energii, farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, transformacja energetyczna

6. Metody magazynowania energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii gazowych

Methods of storing electricity with use of gas technologies
 Marcin Wołowicz
magazynowanie energii, LAES, CAES, CNGES, wodór, sprężone i skroplone powietrze, gaz ziemny

7. Pompa ciepła z układem odzyskiwania oleju w parownikach gruntowych typu bezpośrednie parowanie/woda

Heat pump with oil recovery system in direct evaporation/water ground evaporators
 Damian Pędziwiatr, Arkadiusz Szymanek
pompy ciepła bezpośrednie odparowanie/woda, odzysk oleju z parowników gruntowych

8. Badania termiczne wierzby energetycznej

Thermal analysis of energy willow
 Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Adam Gnatowski, Marcin Gajek, Magdalena Szumera
badania termiczne, wierzba energetyczna, emisja gazów

9. Potential to transform decommissioned mines into pumped-storage power plants

Potencjał przekształcenia zlikwidowanych kopalń w elektrownie szczytowo-pompowe
 Maria Bałazińska
environmental planning, pumped-storage power plant, mine, energy storage

10. Assessment of the possibility of using biochar from tomato green parts for energy purposes

Ocena możliwości wykorzystania biowęgla z części zielonych pomidorów do celów energetycznych
 Bryan Romankiewicz, Michał Reguła, Rafał Różański, Aleksander Rodak , Mateusz Jajczyk , Magdalena Szarek, Błażej Gaze, Bernard Knutel, Paulina Wojtko, Krzysztof Kawa
biochar, tomato, green parts, energy