1. Polityka fiskalna a ubóstwo energetyczne w Polsce

Fiscal policy and fuel poverty in Poland
 Rafał Nagaj
ubóstwo energetyczne, polityka fiskalna, energetyka, ceny energii

2. Wydzielone struktury w zdecentralizowanym systemie elektroenergetycznym

The capacity market as a new mechanism of settlements in the power system
 Paweł Bućko
klastry energii, spółdzielnie energetyczne, generacja rozproszona, system elektroenergetyczny

3. Analiza potencjału technologii Power-to-Heat

An analysis of potential of power-to-heat technologies
 Aleksandra Sałata
Power-to-Heat, elektryczne źródła ciepła, pompa ciepła, kocioł elektrodowy, koszt produkcji ciepła

4. Analiza możliwości zastosowania palników plazmowych do spalania paliw nietypowych

Application analysis of plasma burners for non-standard fuels combustion
 Halina Pawlak-Kruczek, Tadeusz Mączka, Michał Ostrycharczyk, Marcin Baranowski, Michał Czerep, Krzysztof Sadowski, Patryk Hulisz
plazma, spalanie, koksiki, karbonizat

5. Analiza możliwości badań procesu separacji wodoru z gazu ziemnego z zastosowaniem separacji membranowej

Analysis of the testing process of hydrogen separation from natural gas with the application of membrane separation
 Kamila Szykowska, Janusz Kotowicz, Grzegorz Wiciak
separacja membranowa, wodór, metan

6. Badanie możliwości zastosowanie filtra ceramicznego oraz skuteczności jego odpylania w procesie zgazowania biomasy

Examination of the possibility of using a ceramic filter and its effectiveness its dedusting in the biomass gasification process
 Andrzej Sitka, Wiesław Jodkowski, Piotr Szulc, Daniel Smykowski, Bogusław Szumiło, Romuald Redzicki, Tomasz Tietze
zgazowanie, filtr ceramiczny

7. Metan jako źródło energii elektrycznej i cieplnej w kopalni węgla kamiennego

Methane as source of electricity and heat in coal mine
 Henryk Badura, Adam Szkoda, Damian Świątek, Zygmunt Łukaszczyk
odmetanowanie kopalń, stacja odmetanowania, ujęcia mieszaniny powietrznometanowej, ujęcia metanu

8. Eksperymentalna podziemna elektrownia szczytowo pompowa UPSH

Experymental underground pumped-storage hydropower (upsh)
 Tomasz Barszcz, Kajetan d’Obyrn, Tomasz Korbiel
magazyn energii, system energetyczny, OZE, elektrownia szczytowo – pompowa, hydrologia, utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń

9. Badania zbiorników adsorpcyjnych przeznaczonych do magazynowania wodoru przy wykorzystaniu systemu stabilizacji temperatury

Research of adsorption tanks designed for hydrogen storage using a temperature stabilization system
 Janusz Kotowicz, Aleksandra Walewska, Michał Jurczyk
wodór, odnawialne źródła energii, magazyn energii, zbiorniki adsorpcyjne

10. Szacowanie wartości powierzchni BET węgla aktywnego na podstawie liczby jodowej

Estimation of specific surface area bet of activated carbon based on iodine number
 Mateusz Kochel, Tomasz Iluk, Sławomir Stelmach
węgiel aktywny, adsorpcja, powierzchnia właściwa BET, liczba jodowa

11. Models of formation of tariffs for heat energy and features of heat supply systems in the largest cities

 Hristo Beloev, Valeeva Julya Sergeevna, Stepanova Juliya Vasilevna, Krzysztof Jesionek, Savdur Svetlana Nikolaevna, Barykin Aleksey Yurevich
event marketing

12. Opportunities and challenges in addressing the global energy crisis

Szanse i wyzwania globalnego kryzysu energetycznego
 Wieslaw Grebski, Aleksandra Kuzior
energy, energy sustainability, energy demand, energy shortages