1. Zmiana struktury systemu energetycznego i możliwości wytwórczych krajowych bloków energetycznych

Change of the energy system structure and possibilities of energy production by national power units
 Andrzej Rusin, Adam Wojaczek, Krzysztof Nawrat
system energetyczny, bloki węglowe, niezawodność

2. Struktura wiekowa polskiej infrastruktury energetycznej

Polish energy infrastructure - age structure
 Sylwia Zakrzewska, Agnieszka Gil-Świderska, Paweł Szmitkowski
bezpieczeństwo energetyczne, infrastruktura elektroenergetyczna, wiek sieci energetycznej, sieć przesyłowa, sieć dystrybucyjna

3. Realizacja usługi DSR na przykładzie domów jednorodzinnych

Implementation of DSR services on the example of single-family houses
 Paweł Bućko, Wiktoria Stahl
reakcja strony popytowej, rynek energii elektrycznej, system elektroenergetyczny

4. Koncepcja uwzględnienia kosztów emisji w modelu matematycznym wspomagającym proces zakupu węgla w przedsiębiorstwie energetycznym

Inclusion of emission costs in the concept of a mathematical model supporting coal purchase process in a power company
 Marcin Malec
modelowanie matematyczne, węgiel energetyczny, emisje środowiskowe, koszty emisji

5. Analiza efektywności energetycznej oraz rozkładu mocy wyjściowej falownika dla mikroinstalacji fotowoltaicznej w aspekcie procesu projektowania

Analysis of energy efficiency and inverter output power distribution for photovoltaic micro-installation in the aspect of the design process
 Mariusz Sarniak
efektywność energetyczna, falownik, fotowoltaika, mikroinstalacja fotowoltaiczna, rozkład mocy

6. Analiza wpływu wybranych parametrów ekonomicznych na jednostkowy koszt produkcji ciepła w elektrociepłowni gazowo-parowej dwupaliwowej z turbiną upustowo-kondensacyjną

Analysis of the influence of selected economic parameters on the unit cost of heat production in a double fuel gas steam with venting condensing turbine
 Aleksandra Otawa, Waldemar Skomudek
kogeneracja, analiza ekonomiczna, ocena efektywności ekonomicznej, koszt ciepła

7. SmartX - platforma do zarządzania urządzeniami IoT

SmartX – IoT management platform
 Bartosz Kowalczyk, Piotr Szelag
inteligentny budynek, internet rzeczy, zarządzanie energią

8. Gospodarka cyfrowa i jej narzędzia pomiaru efektywności przedsiębiorstw energetycznych

Digital economy and its tools for measuring the efficiency of energy enterprises
 Kinelski Grzegorz
efektywność, gospodarka cyfrowa, energetyka, przemysł 4.0

9. Kompensacja algorytmiczna dynamicznych właściwości przyrządów do pomiaru prędkości przepływu

Algorythmic compensation of dynamic properties of velocity measuring devices
 Krzysztof Tomczuk, Rafał Siemasz
kompensacja algorytmiczna, własności dynamiczne, rurka Prandtla, termoanemometr

10. One belt and road as a diplomatic tool for Chinese energy security in importing oil

Nowy Jedwabny Szlak jako dyplomatyczne narzędzie chińskiego bezpieczeństwa energetycznego w imporcie ropy naftowej
 Piotr Wołowicz, Marcin Wołowicz
China, energy security, One Belt and Road

11. Smart Grid, artificial intelligence and new informatics tools

Sieci inteligentne, sztuczna inteligencja i nowe narzędzia informatyki
 Jerzy Stanisław Zieliński
Smart Grid, Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, New Informatics Tools