Prezentacje - Zarządzanie Energią i Teleinformatyka 2012

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Katarzyna Halicka – Politechnika Białostocka

1.1. Analiza wyniku finansowego spółek dystrybucyjnych

 Agata Sierpińska-Sawicz, Maria Sierpińska – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

1.3. Zmiany struktury finansowania przedsiębiorstw sekcji energii, gazu i wody w okresie spowolnienia gospodarczego

 Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

1.5. Komputerowe wspomaganie zarządzania elektroenergetyczną infrastrukturą sieciową

 Andrzej Stobiecki – Politechnika Świętokrzyska

1.6. Własności niezawodnościowe głównych urządzeń przesyłowych sieci średniego napięcia

 Włodzimierz Bieliński, Tadeusz Szczepański – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, PSE-Północ SA

1.8. Zarządzanie przesyłem energii elektrycznej w wybranym łączu prądu stałego

 Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

2.1. Porównanie zastosowań geostatystycznych metod symulacyjnych w przestrzennym prognozowaniu obciążeń w sieci elektroenergetycznej i Internet

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

2.2. Ocena infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 Dariusz Bober – Uniwersytet Rzeszowski

2.3. Możliwości technologii ICT w pobudzaniu aktywnego zużycia energii

 Robert Jędrychowski, Piotr Kacejko, Michał Wydra – Politechnika Lubelska

2.5. Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną

 Jacek Wasilewski – Politechnika Warszawska

2.8. Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych w warunkach krajowych

 Tomasz Marciniak – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

3.3. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w sieciach teleinformatycznych opartych na protokole IPv6

 Robert Piątek, Marcin Drechny – Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy

3.5. Plany rozwojowe sektora teleinformatyki na obszarze działania PSE Północ S.A.

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

3.8. Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej

 Jerzy S. Zieliński – Uniwersytet Łódzki

4.1. Znaczenie rozdzielczych sieci inteligentnych w rozwoju Smart Grid

 Bożena E. Matusiak – Uniwersytet Łódzki

4.2. Rynek energii jako organizacja wirtualna oraz sieć komunikacyjna Smart Grid

 Zbigniew Nahorski, Weronika Radziszewska, Mirosław Parol, Piotr Pałka – Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Warszawska

4.3. Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych

 Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski – Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

4.5. Sposób zarządzanie sieciami komunikacyjnymi ostatniej mili w systemach Smart Grid

 Mariusz Kaleta, Przemysław Krajewski – Politechnika Warszawska

4.7. Technologie informatyczne w operacyjnych procesach decyzyjnych na rynku mikrogridów

 Marta R. Jabłońska – Uniwersytet Łódzki

5.1. Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

 Włodzimierz Ogulewicz – Politechnika Śląska

5.5. Badania identyfikacyjne autonomicznego układu sterowania pracą ogniwa paliwowego FC-42/HLC-720W

 Marcin Wołowicz, Krzysztof Badyda, Jaroslaw Milewski – Politechnika Warszawska

5.6. Polymer Exchange Membrane Fuel Cell - a new mathematical model

 Jarosław Milewski, Andrzej Miller, Piotr Biczel, Antoni Dmowski – Politechnika Warszawska

5.7. Off-desing analysis of MCFC hybrid system

 Tomasz Siewierski – Politechnika Łódzka

6.1. Rynki Energii Elektrycznej w Stanach Zjednoczonych

 Paweł Ziółkowski, Marcin Lemański, Janusz Badur, Lucjan Nastałek – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

6.13. Wzrost mocy turbiny gazowej za pomocą wtrysku pary na przykładzie turbiny GT8C

 Tomasz Popławski, Jacek Łyp, Monika Kurach – Politechnika Częstochowska

6.2. Problematyka prognoz krótkoterminowych cen energii elektrycznej na rynku energii

 Sławomir Śmiech, Monika Papież – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

6.3. Krótkookresowe prognozowanie ceny eksportowej węgla rosyjskiego w portach bałtyckich

 Mirosław Kornatka, Roman Serafin – Politechnika Częstochowska

6.6. Wpływ reklozerów na prace sieci średniego napięcia

 Zbigniew Plutecki, Janusz Lichota – Politechnika Opolska, Politechnika Wrocławska

6.8.  Wrocław i Opole – scenariusze dla rynku ciepła do 2025. Wpływ prawa międzynarodowego i krajowego.