Prezentacje - Rynek Ciepła 2013

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Jerzy Kondratowicz

1.1. Rozwój kogeneracji – wyzwania dla inwestora

 Janusz Lichota

1.2. Jutro energetyki

 Małgorzata Jacyno, Jolanta Korkosz-Gębska, Mieszko Maj, Jarosław Milewski, Dominika Trębacz, Grażyna Wójcik

1.3. Społecznie odpowiedzialna energetyka

 Bożena Matusiak

1.4. Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

 Krzysztof Billewicz

1.6. Wpływ wdrażania rozwiązań inteligentnych sieci elektroenergetycznych na rynek ciepła

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis, Marcin Szega

2.1. Optymalizacja rozdziału obciążeń pomiędzy pracujące równolegle bloki ciepłownicze

 Marcin Szega

2.2. Opracowanie regresyjnych charakterystyk energetycznych bloku ciepłowniczego

 Rafał Bernat, Wojciech Bujalski, Kamil Futyma, Jan Kucowski, Jarosław Milewski, Marcin Wołowicz

2.4. Analiza ekonomiczna rentowności wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w bloku ciepłowniczym klasy BC-100

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis, Adam Milejski

2.5. Diagnostyka wymienników ciepła z uwiarygodnieniem wyników pomiarów eksploatacyjnych

 Arkadiusz Kępa

3.1. Okna w budynkach - zyski czy straty ciepła?

 Dawid Taler, Piotr Cisek, Jarosław Tokarczyk

3.3. Wodno-powietrzny układ ogrzewania budynku z ceramicznym akumulatorem ciepła