1. Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

 Bożena Ewa Matusiak

2. Społecznie odpowiedzialna energetyka

 Małgorzata Jacyno, Jolanta Korkosz-Gębska, Mieszko Maj, Jarosław Milewski, Dominika Trębacz, Grażyna Wójcik

3. Rozliczanie kosztów ogrzewania lokali uzależnione od rzeczywistego zużycia energii dla ogrzewania w budynkach wielorodzinnych

 Paweł Michnikowski, Edward Szczechowiak

4. Wodno-powietrzny układ ogrzewania budynku z ceramicznym akumulatorem ciepła

 Dawid Taler, Piotr Cisek, Jarosław Tokarczyk

5. Analiza efektywności pracy układu solarnego wspomagającego kotły węglowe

 Robert Starczyk, Dariusz Urbaniak, Tomasz Wyleciał, Rafał Wyczółkowski

6. Wyznaczanie straty promieniowania kotła wodnego z wykorzystaniem techniki termowizyjnej

 Rafał Wyczółkowski, Dariusz Urbaniak, Tomasz Wyleciał

7. Opracowanie regresyjnych charakterystyk energetycznych bloku ciepłowniczego z wykorzystaniem wyników pomiarów eksploatacyjnych

 Marcin Szega, Henryk Rusinowski, Jadwiga Pawłowska

8. Optymalizacja rozdziału obciążeń pomiędzy pracujące równolegle bloki ciepłownicze

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis, Marcin Szega

9. Wpływ wdrażania rozwiązań inteligentnych sieci elektroenergetycznych na rynek ciepła

 Krzysztof Billewicz

10. Analiza jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu – studium przypadku

 Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Dorota Anna Krawczyk

11. Zagadnienie brykietowania węgla kamiennego koksowego

 Kosturkiewicz Bogdan, Janewicz Andrzej, Magdziarz Aneta, Hryniewicz Marek, Bembenek Michał, Gara Paweł

12. Wykorzystanie metod analizy skupień do segmentacji potencjalnych odbiorców gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw dla instalacji LNG w małej skali

 Piotr Kosowski