6. Wykorzystanie kształtek betonowych lub ceramicznych do magazynowania ciepła pozyskiwanego w instalacji solarnej

Application of concrete or ceramic ventilated units for energy storage in solar heating systems
 Jacek Sacharczuk, Dawid Taler
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono podstawowe założenia pracy badawczej, której celem jest opracowanie modelu wykorzystania energii słonecznej do jednoczesnego przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania obiektu z wykorzystaniem akumulacji ciepła rozdzielonej pomiędzy zasobnik wodny (c.w.u.) oraz zasobnik z kształtek ceramicznych lub betonowych (ciepło wykorzystywane do celów grzewczych).