7. Wpływ wdrażania rozwiązań inteligentnych sieci elektroenergetycznych na rynek ciepła

Impact of implementation of smart power grid solutions on heat market
 Krzysztof Billewicz
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Obecnie w elektroenergetyce promuje się wiele nowoczesnych rozwiązań związanych z większą automatyzacją sieci elektroenergetycznych oraz z informatyzacją infrastruktury sieciowej. Niektóre z takich rozwiązań są promowane, a nawet w różnym stopniu dotowane przez państwo. Jednak ich wdrożenie będzie miało wpływ na poziom zapotrzebowania na ciepło gospodarstw domowych, które zdecydują się zainwestować w określone rozwiązania. Artykuł przedstawia możliwy wpływ wdrożenia niektórych rozwiązań smart grid na zmianę zapotrzebowania na ciepło sieciowe.