14. Skraplanie gazu ziemnego metodami termoakustycznymi

Thermoacoustic methods for liquefaction of natural gas
 Andrzej Grzebielec, Artur Rusowicz
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Gaz ziemny na duże odległości przesyłany jest głównie w postaci skroplonej, czyli LNG (Liquid Natural Gas). Przemysłowe procesy skraplania gazu ziemnego opierają się na typowych układach chłodniczych połączonych ze sobą kaskadowo lub budowane są w postaci autokaskad. W pracy zaprezentowano nową metodę skraplania gazu ziemnego z wykorzystaniem zjawisk termoakustycznych. Urządzenia termoakustyczne nie posiadają w części niskotemperaturowej elementów ruchomych, co sprawia, że instalacje tego typu są zdecydowanie trwalsze i mniej awaryjne niż instalacje sprężarkowe. Metodę porównano z typowymi instalacjami do skraplania gazu ziemnego pod względem efektywności energetycznej. Zaznaczono możliwości wykorzystania urządzeń termoakustycznych także w innych procesach obróbki gazu ziemnego.