7. Rola urządzeń i instalacji realizujących obiegi lewobieżne w wirtualnych elektrowniach

Role of installations based on heat pumps cycles in virtual power plants
 Andrzej Grzebielec, Artur Rusowicz, Jerzy Kuta
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Wirtualne elektrownie najczęściej są opisywane jako systemy, które zarządzają pracą setek lub tysięcy niewielkich rozproszonych źródeł energii elektrycznej. Natomiast mogą one pełnić także inną rolę, oprócz zarządzania źródłami, mogą być także wykorzystywane jako układy zarządzające zużyciem energii. W tym ujęciu będą to tak zwane regulacyjne wirtualne elektrownie, które są w stanie oferować usługi systemowe ułatwiające niwelacje szczytów i dolin zapotrzebowania energii w systemie elektroenergetycznym. W tym celu wykorzystywane mogą być małe instalacje realizujące obiegi lewobieżne. W artykule przedstawiona została analiza wykorzystania instalacji lewobieżnych w wirtualnych elektrowniach. Okazuje się, że mogą one w zdecydowany sposób poprawić efektywność działania wirtualnych elektrowni na rynku usług systemowych. Powoduje to, że system jest bardziej zrównoważony, dzięki czemu można do niego wprowadzać więcej źródeł zaburzających pracę układu elektroenergetycznego takich jak elektrownie wiatrowe czy słoneczne