1. Koncepcja programowalnego ogranicznika mocy z wejściem impulsowym

 Grzegorz Meckien, Marcin Drechny

2. Neuronowe prognozowanie procesu na przykładzie emisji wyładowań niezupełnych w silniku

 Janusz Lichota, Zbigniew Plutecki

3. System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych

 Radosław Schoeneich, Piotr Pałka

4. Efektywna gospodarka biogazem w oczyszczalni ścieków

 Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Elżbieta Weiss, Monika Suchowska-Kisielewicz, Marcin Pawęska

5. Modelowanie osiągów niskoemisyjnych ogniw paliwowych za pomocą modeli matematycznych typu CFM

 Marcin Lemański, Janusz Badur, Paweł Ziółkowski, Sebastian Kornet

6. Dynamika akumulacji ciepła kul PCM

 Janusz Lichota, Michał Lepszy, Kazimierz Wójs

7. Zastosowanie wykładnika Hursta do poprawy dokładności krótkoterminowych prognoz obciążenia farmy wiatrowej

 Tomasz Popławski, Tomasz Szczepanek

8. Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight

 Katarzyna Halicka

9. Wybrane aspekty planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

 Waldemar Dołęga

10. Analiza rozwoju sieci dystrybucyjnej przy wykorzystaniu linii tymczasowej

 Roman Guła, Jerzy Szkutnik

11. Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych

 Jacek Wasilewski

12. Systemy kontroli zużycia energii w instalacjach oświetleniowych

 Lech Borowik, Marek Kurkowski

13. Bezpieczeństwo systemów akwizycji danych warunkiem rozwoju rozwiązań smart metering

 Robert Lis, Artur Wilczyński

14. Poprawa bezpieczeństwa danych poprzez chłodzenie elementów elektronicznych

 Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Piotr A. Baranowski