1. Analiza wyniku finansowego spółek dystrybucyjnych

 Katarzyna Halicka

2. Monitorowanie jakości energii elektrycznej w krajowej sieci przesyłowej

 Tadeusz Szczepański, Jarosław Rączka

4. Własności niezawodnościowe głównych urządzeń przesyłowych sieci średniego napięcia

 Andrzej Stobiecki

5. Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych w warunkach krajowych

 Jacek Wasilewski

6. Zarządzanie energią w mikrosystemach elektroenergetycznych

 Irena Wasiak, Ryszard Pawełek

7. Zarządzanie rozwojem OZE w gminie

 Marta R. Jabłońska, Grzegorz Jagoda, Jerzy S. Zieliński

8. Zarządzanie energią w gminie w aspekcie realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego

 Jarosław Marszałek, Stefan Nowak

9. Porównanie zastosowań geostatystycznych metod symulacyjnych w przestrzennym prognozowaniu obciążeń w sieci elektroenergetycznej i Internet

 Anna Kamińska-Chuchmała

10. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w sieciach teleinformatycznych wykorzystujących protokół IPv6

 Tomasz Marciniak, Beata Marciniak, Zbigniew Lutowski

11. Plany rozwojowe sektora teleinformatyki na obszarze działania PSE-PÓŁNOC S.A

 Robert Piątek, Marcin Drechny

12. Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej

 Krzysztof Billewicz

13. Factors of renewable energy resources’ development at a commune level

 Marta R. Jabłońska

14. Metodyka analizy scenariuszowej rozwoju elektrowni systemowych

 Janusz Sowiński

15. Forecasting short-term Russian export coal prices

 Sławomir Śmiech, Monika Papież

16. Transient states of hybrid wind-gas power plant in distribution network

 Adrian Nocoń

17. Determinanty tworzenia subregionów gospodarowania odpadami a zarządzanie energią pozyskaną w procesie ich termicznego przekształcania

 Agnieszka Ulfik, Stefan Nowak

18. Badania własności separacji CO2 membrany kapilarnej polimerowej

 Grzegorz Wiciak, Janusz Kotowicz