1. Komunikacja na lokalnym rynku energii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

 Agnieszka Bieńkowska, Edyta Ropuszyńska-Surma, Zdzisław Szalbierz, Magdalena Węglarz

2. Analiza i prognoza cen wybranych paliw biomasowych na krajowym rynku energii i UE

 Kazimierz Dąsal, Tomasz Popławski, Monika Kurach, Karolina Rusek

3. Aktualne trendy w badaniach nad reakcją strony popytowej

 Marta R. Jabłońska

4. Monitoring IT - czyli jak zdążyć przed użytkownikiem

 Artur Bicki

5. Rozwiązania ICT niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego wykorzystania informacji dostępnej dzięki inteligentnemu opomiarowaniu

 Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek

6. Nowoczesne układy pomiarowe - smart metering w warunkach laboratoryjnych

 Waldemar Bulica, Robert Jędrychowski

7. Organizacja kanału inżynierskiego w systemach sterowania i nadzoru

 Robert Jędrychowski

8. Awaryjność sieci elektroenergetycznych średniego napięcia a stopień ich automatyzacji

 Mirosław Kornatka

9. Jednofazowy kondycjoner energii elektrycznej – topologia beztransformatorowa

 Grzegorz Meckien

10. Sztuczne sieci neuronowe modelujące obiekt poprzez swoją strukturę

 Janusz Lichota

11. Badania symulacyjne przepływów dwufazowych w instalacji suszącej węgiel brunatny metodą fluidalną

 Zbigniew Plutecki, Grzegorz Nowosielski

12. Mechanizmy finansowania inwestycji energetycznych z różnych źródeł

 Karol Janowski

13. Analiza ogrzewania podłogowego w budownictwie pasywnym i tradycyjnym

 Paweł Łukjaniuk, Katarzyna Joanna Gładyszewska-Fiedoruk