1. Polski rynek gazu w świecie łupków

 Marek Garbicz, Hanna Sokół

2. Ekonomiczne aspekty pozyskania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego

 Maciej Kaliski, Marcin Krupa, Andrzej Sikora, Adam Szurlej

3. O produkcji gazu skroplonego w Rosji

 Henryk Kaproń, Aleksander Wasilewski

4. Usługi inżynierskie przy projektowaniu i budowie gazociągów - globalne doświadczenia i wyzwania

 Tractebel Engineering SA

5. Aspekty ekologiczne pracy sieci rozdzielczych

 Jerzy Szkutnik

6. Wykorzystanie metody Servqual do badania satysfakcji klientów punktu obsługi indywidualnego klienta dystrybucji gazu

 Manuela Ingaldi, Simona Jursová

7. Analiza ekonomiczna integracji nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej z instalacją separacji CO2 oraz turbiną gazową

 Łukasz Bartela

8. Wyznaczenie maksymalnej sprawności obiegu zeroemisyjnej turbiny gazowo-parowej

 Paweł Ziółkowski, Witold Zakrzewski, Janusz Badur, Sebastian Kornet

9. Miernik do pomiaru strumienia i ilości masy oraz energii gazu ziemnego w rurociągach dostawczych

 Piotr Ostrowski, Leszek Remiorz

10. Analiza struktury floty statków do przewozów LNG

 Cezary Behrendt, Przemysław Rajewski

11. Energetyczny aspekt zastosowania wstępnej obróbki paliwa w rozpylaczach silników polskiej floty rybackiej

 Oleh Klyus

12. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Polsce i Republice Czeskiej

 Anna Konstanciak, Silvie Brožová, Pavlina Pustějovská

13. Metodyka pomiaru zaburzeń jednorodności mieszaniny azotu i CO2 wywołanych falą akustyczną

 Leszek Remiorz

14. Bilans energetyczny przerobu odpadów metalurgicznych w plazmie

 Silvie Brožová, Anna Konstanciak, Marek Warzecha

15. Porównanie bilansów energetycznych różnych kolektorów słonecznych

 Simona Jursová, Manuela Ingaldi

16. Wykorzystanie gazu węglowego jako źródło paliwa dla metalurgii

 Petra Váňová, Pavlína Pustějovská, Marek Warzecha