1. Aktualna sytuacja na europejskim rynku gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem krajów sąsiadujących z Polską

 Aleksander Wasilewski

2. Dylematy rozwoju energetyki gazowej w Polsce

 Waldemar Kamrat

3. 2012 - perspektywy uwolnienia rynku gazu w Polsce

 Bożena Ewa Matusiak

4. Uwarunkowania modernizacji sektora energii w Holandii

 Maciej Kaliski, Paweł Frączek

5. Dobór optymalnego spadku ciśnienia w gazowych sieciach rozdzielczych

 Lech Dobrowolski

6. Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych

 Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński

7. Porównanie wielkości stref bezpieczeństwa wokół gazociągów transportujących gaz ziemny i dwutlenek węgla

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka

8. Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazowania osadów ściekowych

 Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk

9. Wykorzystanie biogazu ze składowisk odpadów jako zadanie samorządu terytorialnego

 Stefan Nowak, Agnieszka Ulfik

10. Instalacja integracyjnego zagospodarowania wysokometanowego gazu, powietrza wentylacji i wód dołowych emitowanych z kopalni

 Piotr Ostrowski

11. Poprawa efektywności pracy układów kogeneracyjnych poprzez zastosowanie instalacji ORC

 Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur

12. Zużycie gazu ziemnego w domku jednorodzinnym

 Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk

13. Poligeneracja dla szklarni

 Rafał Kobyłecki, Zbigniew Bis, Roman Borecki

14. Koncepcja wykorzystania fali termoakustycznej w procesie separacji CO2

 Leszek Remiorz