1. Gaz ziemny z Afryki Północnej

 Aleksander Wasilewski

2. Wpływ Lng i shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce

 Jakub Siemek, Maciej Kaliski, Stanisław Rychlicki, Piotr Janusz, Sylwia Sikora, Adam Szurlej

3. Wdrażanie trzeciego pakietu energetycznego z perspektywy europejskich regulatorów

 Maciej Syroka

4. Metrologia prawna gwarantem rzetelności rozliczeń na rynku gazu - teoria a praktyka

 Włodzimierz Sanocki

5. Analiza zmian cen i stawek w taryfach opłat za paliwa gazowe oraz ich skutki dla odbiorców zasilanych z gazowej sieci rozdzielczej

 Lech Dobrowolski, Kalina Bader

6. Ewolucja zasad zarządzania podziemnymi magazynami gazu w świetle dyrektywy 2009/73/WE i rozporządzenia 715/2009

 Michał Trojanowski

7. Techniczne możliwości przyłączania biogazowni do sieci gazowej

 Andrzej Barczyński

8. Analiza przydatności gazu ze zgazowania osadów ściekowych w gazownictwie

 Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk

9. Relacja pomiędzy mocą ciepłowniczą a elektryczną w układzie kogeneracyjnym z turbinami gazowymi

 Krzysztof Badyda

10. Analiza pracy turbiny gazowej pracującej w układzie IGCC

 Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz

11. Energetyczne porównanie konwencjonalnych metod suszenia gazu ziemnego oraz prezentacja nowych metod

 Michal Netušil, Pavel Ditl, Pavel Stoček

12. Wysokotemperaturowa konwersja biomasy w gaz bogaty w CO i H2

 Rafał Chłond, Jan Najser, Tadeáš Ochodek

13. Zastosowanie turbin gazowych w okrętowych systemach energetycznych

 Andrzej Adamkiewicz

14. Niekomercyjna instalacja parowej mini-siłowni kondensacyjnej w Politechnice Śląskiej

 Sławomir Dykas, Janusz Kotowicz, Krystian Smołka

15. Doświadczenia eksploatacyjne gazowych pomp ciepła zainstalowanych na terenie Górnośląskiej Spółki Gazownictwa

 Adam Kotowicz

16. Doświadczenia eksploatacyjne układu kogeneracyjnego ZANTEC 100 zainstalowanego na terenie Górnośląskiej Spółki Gazownictwa

 Adam Kotowicz