1. Udział gazu ziemnego z Rosji w bilansie energetycznym krajów sąsiadujących z Polską

 Aleksander Wasilewski

2. Możliwe scenariusze polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia stabilnych dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście polityki energetycznej Rosji

 Maciej Kaliski, Jakub Siemek, Andrzej Sikora, Adam Szurlej

3. Problemy polskiego rynku gazu z perspektywy europejskich regulatorów

 Maciej Syroka

4. Zasadność wyodrębnienia prawa gazowego

 Andrzej Barczyński

5. Perspektywy wzrostu zapotrzebowania na gaz dla potrzeb energetyki i ciepłownictwa

 Krzysztof Badyda, Janusz Lewandowski

6. Porównanie kosztów różnych sposobów transportu LNG do odbiorców

 Lech Dobrowolski, Ewa Kuziemska

7. Zagadnienia innowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem dystrybucji gazu

 Jerzy Szkutnik

8. Podziemne magazyny gazu i ich rola w gospodarce gazowej

 Stanisław Nagy, Jakub Siemek

9. Sterowanie ruchem sieci przesyłowej w warunkach ograniczenia dostaw z importu

 Dorota Miecznikowska

10. Skutki poważnych uszkodzeń gazociągów średniego ciśnienia

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka

11. Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE – szanse i bariery

 Maciej Kaliski, Jakub Siemek, Andrzej Sikora, Dominik Staśko, Piotr Janusz, Adam Szurlej

12. Analiza techniczna i ekonomiczna procesu nawaniania gazu ziemnego

 Wojciech J. Kostowski, Monika Jędrzejewska, Krzysztof Górny

13. Gaz ziemny jako czyste paliwo dla energetyki: projektowanie procesowe reaktywnych układów gaz-ciecz z wykorzystaniem metody strumieniowej

 Wojciech Budzianowski

14. Układ energetyczny z kotłem fluidalnym jako alternatywa dla współczesnych rozwiązań siłowni gazowców

 Andrzej Adamkiewicz, Wojciech Zeńczak

15. Modelowanie i analiza ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy

 Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak

16. Wprowadzenie biogazu do systemu dystrybucyjnego - szanse i możliwości

 Andrzej Barczyński

17. Zastosowanie regresji liniowej do analizy obciążeń cieplnych elektrociepłowni

 Paweł Bućko

18. Wybrane technologie katalityczne w spalaniu paliw gazowych

 Wojciech Budzianowski

19. Integracja instalacji wychwytu CO2 z blokami gazowo-parowymi

 Henryk Łukowicz, Marcin Mroncz

20. Zgazowanie biomasy w kogeneracji

 Jan Najser, Tadeáš Ochodek, Rafał Chłond

21. Wysokotemperaturowa technologia oczyszczania gazu

 Jan Najser, Tadeáš Ochodek, Rafał Chłond

22. Uwarunkowania ekologiczne rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o różnorodne nośniki energetyczne

 Jerzy Szkutnik