Artykuły


Recent advances in hydrogen dual-fuel conversion of diesel engines: a literature review

Konwersja silników wysokoprężnych na współzasilanie wodorem: przegląd literatury
Michał Grzebyk, Tomasz Hardy, Jędrzej Matla, Andrzej Kaźmierczak
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Reduction of volumetric loss in centrifugal pumps due to innovative balance hole arrangement

Redukcja starty objętościowej w pompach wirowych przez nowatorski układ otworów odciążających
Krzysztof Karaśkiewicz, Łukasz Złoty
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Principles of an integrated approach to improving the efficiency of RES use for low-power decentralized consumers


Ruslan Akhambayev, Saulesh Minazhova, Amangeldy Bekbayev, Assel Zhumatova, Dinara Ussipbekova
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Ocena możliwości wykorzystania węgla z pirolizy metanu jako biokomponentu smarów plastycznych

Evaluation of possibility of using coal from methane pyrolysis as  biocomponent of plastic lubricants
Agnieszka Skibińska, Dariusz Sacha, Wojciech Krasodomski, Michał Wojtasik
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Wpływ metod projektowania oraz geometrycznych parametrów spiralnego kanału zbiorczego na pracę pompy

Impact of design methods and geometric parameters of volute casing on pump operation
Anna Chernobrova, Piotr Szulc, Oleksandr Moloshnyi
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Walidacja reaktora zgazowania biomasy odpadowej w technologii waste-to-fuel w programie EBSILON professional

Biomass gasification reactor validation in Ebsilon professional program
Janusz Kotowicz, Łukasz Bőhm, Mateusz Brzęczek
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Metody utylizacji instalacji fotowoltaicznych – przegląd możliwości i ich ograniczeń wraz z oceną skali problemu

Methods of photovoltaic panels’ utilization – an overview of the solutions and their limitations along with an assessment of the problem’s scale
Aleksandra Różańska, Krzysztof Badyda
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Analiza pracy układu magazynowania energii elektrycznej w kawernach solnych w stanach nieustalonych

Analysis of operation of energy storage system in salt caverns in transient states
Marcin Wołowicz, Maciej Kłopociński, Piotr Krawczyk, Giuseppe De Lorenzo
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Kierunki rozwoju automatyki stacji elektroenergetycznych

Development directions of power station automation
Robert Jędrychowski
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Analiza wpływu generacji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe na pobór mocy ze stacji elektroenergetycznej

Analysis of impact of electricity generation by wind farms on power consumption from power station
Janusz Buchoski, Wojciech Ostrowski
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Poprawa elastyczności pracy elektrowni szczytowo-pompowych poprzez wprowadzenie systemu pracy w zwarciu hydraulicznym

Increasing the operation flexibility of pumped storage power plants using a hydraulic short-circuit operation system
Mariusz Lewandowski, Maciej Kaniecki, Adam Adamkowski, Arkadiusz Kamiński, Stanisław Lewandowski, Katarzyna Trojanowska
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce

Legal and economic conditions of operation of energy clusters in Poland
Zdzisław Muras, Małgorzata Szalast-Piwińska
opublikowany w: Rynek Energii 3(172)/2024

Efficiency of solar vacuum collector used in household

Efektywności solarnego kolektora próżniowego zastosowanego w gospodarstwie domowym
Zbigniew Matuszak, Marcin Matuszak, Piotr Pilawski, Dariusz Tarnapowicz, Iwona Żabińska
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

Empirical validation of a comprehensive zero-dimensional model for lignite water evaporation

Empiryczna walidacja pełnego zerowymiarowego modelu parowania wody z węgla brunatnego
Janusz Lichota
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

Wind turbine noise annoyance due to ability of employee to carry out his basic tasks

Uciążliwość hałasu turbin wiatrowych ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań
Dariusz Pleban, Łukasz Kapica, Grzegorz Szczepański, Jan Radosz, Adrian Alikowski, Krzysztof Łada
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

Innovative method of power supply of railway signalling systems

Innowacyjny sposób zasilania systemów sygnalizacji kolejowej
Boris S. Sergeev, Dariusz Tarnapowicz, Lech Dorobczynski, Marcin Matuszak
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

Analiza odporności na brak zasilania z krajowej sieci energetycznej w zmodernizowanej pompowni wód kopalnianych

Analysis of resistance to lack of power supply from the national power grid in a modernized mine water pumping station
Andrzej Chmiela, Sebastian Guja, Adam Smoliński
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

Analiza możliwości obniżenia kosztów uzdatniania wody w projektach samowystarczalności energetycznej pompowni wód kopalnianych

Analysis of opportunities to reduce water treatment costs in energy self-sufficiency projects for mine water pumping stations
Małgorzata Magdziarczyk, Stefan Czerwiński, Małgorzata Wysocka, Andrzej Chmiela, Adam Smoliński
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

Perspektywy optymalizacji procesu spalania węgla: nowe kierunki badań w kontekście zrównoważonej energetyki

Perspectives on optimizing coal combustion process: new research directions in the context of sustainable energy
Andżelika Krupińska, Zdzisław Bielecki, Marek Ochowiak, Sylwia Włodarczak, Jarosław Smyła, Jarosław Dziuba, Michał Bielecki
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

Wyznaczenie charakterystyk prądowo – napięciowych modułów BIPV na podstawie badań doświadczalnych

Experimental analysis of current-voltage parameters of colour BIPV modules
Paweł Nowak, Mariola Jureczko, Michał Jurczyk, Wojciech Uchman, Dominik Leszczewski, Tomasz Muskała, Sabina Gawlik, Patrycja Kaszut, Piotr Sobik, Olgierd Jeremiasz
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024