ZET2022

ORGANIZATORZY

Redakcja Rynku Energii
Instytut Techniki Cieplnej PW

PARTNERZY

PGEEC

PGEEC

Patronat medialny:

cire

REJESTRACJA

MIEJSCE KONFERENCJI

CSW „Energetyk”
ul. Paderewskiego 10
24-140 Nałęczów
tel. 81 50 16 700, fax 81 5014 047
(MAPA DOJAZDU)

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w Nałęczowie w pokojach 1 i 2-osobowych w:
1) CSW „Energetyk”
 ul. Paderewskiego 10
 24-140 Nałęczów
 tel. 81 50 16 700, fax 81 5014 047

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

20 czerwca (poniedziałek) - od godz. 14:00 - rejestracja uczestników w Biurze Konferencji, sesja popołudniowa
21 czerwca  (wtorek) - od godz. 9:00 – otwarcie Konferencji, obrady konferencyjne
22 czerwca (środa) - godz. 8:30 – podsumowanie Konferencji

Informujemy, iż uczestnicy ZET 2022 w czasie trwania konferencji będą mogli skorzystać (bezpłatnie) z term nałęczowskich (Atrium w centrum parku).

UCZESTNIKOM KONFERENCJI ZAPEWNIAMY

• zakwaterowanie - 2 noclegi (20/21, 21/22)
• wyżywienie
• komplet materiałów konferencyjnych
• udział w organizowanych imprezach towarzyszących i rekreacji
• dowóz na trasie PKP Nałęczów - CSW Energetyk

TEMATYKA OBRAD:

- zarządzanie energią a regulacje prawne,
- prognozowanie zapotrzebowania na energię,
- kompleksowa obsługa odbiorcy mediów energetycznych i innych usług,
- zasady współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych z konkurującymi spółkami sprzedaży - zachowanie poufności informacji,
- systemy kontroli wytwarzania, przesyłu i dostawy energii w kraju i za granicą,
- producenci, dostawcy i odbiorcy na rynku energii,
- uwarunkowania powstania i funkcjonowania klastrów energii,
- elektrownia wirtualna w systemie elektroenergetycznym,
- znaczenie rynku mocy dla odbiorców energii,
- wpływ hybrydowych źródeł na pracę systemu elektroenergetycznego,
- wdrożenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid,
- modernizacja energetyki w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
- systemy zapewnienia bezpieczeństwa w elektroenergetyce i gazownictwie,
- efektywność wykorzystania układów kogeneracyjnych w energetyce zawodowej i ciepłownictwie,
- giełda energii i praw majątkowych,
- opłaty przesyłowe i dystrybucyjne w obrocie energią,
- narzędzia wspomagające proces wyboru sprzedawcy energii,
- energetyka obywatelska (OZE) i magazyny energii,
- elektromobilność a zarządzanie energią,
- inteligentne miasta i inteligentne opomiarowani mediów w praktyce,
- wydajność sieci bezprzewodowych,
- finansowanie inwestycji w energetyce,
- systemy controllingowe w przedsiębiorstwach z branży energetycznej,
- spółki telekomunikacyjne na rynku energii,
- trendy w oświetleniu domowym i przemysłowym,
- zarządzanie łańcuchem dostaw w energetyce.
 

Możliwe jest też zgłaszanie wystąpień innych niż wyżej wymienione. Prosimy je kierować do organizatora konferencji ZET’22.

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

Autorów referatów prosimy o podanie do 20 grudnia 2021 r. tytułu referatu oraz nadesłanie jego streszczenia. Pełny tekst referatu, należy przesłać do 12 stycznia 2022 r. na adres Redakcji Rynku Energii. Referaty przesłane w oznaczonym terminie, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w Rynku Energii. Jednocześnie informujemy, że publikacje w „Rynku Energii” są punktowane przez MEiN.

Karty uczestnictwa ze zgłoszeniami udziału w konferencji należy przesyłać do dnia 19 stycznia 2022 na adres Redakcji Rynku Energii. Po tym terminie prosimy najpierw skontaktować się z organizatorem.
 
Firmy, które chciałyby sponsorować konferencję, zamówić reklamę oraz wystąpić podczas konferencji z prezentacją, a także wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z organizatorem w celu ustalenia warunków i planu współpracy.

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Redakcja Rynku Energii
ul. Kondratowicza 59 lok.40
03-285 Warszawa
tel. (+48) 503 848 847

e-mail: info@kaprint.pl
www.kaprint.pl, www.rynek-energii.pl