REC2021

ORGANIZATORZY

Redakcja Rynku Energii
Instytut Techniki Cieplnej PW

PARTNERZY

PGEEC

PGEEC

Patronat medialny:

cire

 

MIEJSCE OBRAD KONFERENCJI I ZAKWATEROWANIE

CSW „Energetyk”
ul. Paderewskiego 10
24-140 Nałęczów
tel. 81 50 14 604, fax 81 5014 047
www.cswenergetyk.lublin.pl
Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w Nałęczowie w pokojach 1 i 2-osobowych.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

20 czerwca (poniedziałek) - od godz. 14.00 rejestracja uczestników w Biurze Konferencji w CSW Energetyk
21 czerwca (wtorek) - godz. 9.00 - obrady tematyczne
22 czerwca (środa)  - podsumowanie konferencji w godzinach 8.30-9.30 

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW:

Uczestnicy Konferencji, którzy zamierzają wyrazić swój pogląd w sprawach będących przedmiotem obrad, proszeni są o podanie ich tytułów oraz nadesłanie streszczeń o objętości do 150 słów. Pełny tekst referatu, przygotowany zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi, które Autorzy otrzymają po akceptacji referatu, należy przesłać do dnia 31 maja 2022r. na adres redakcji. Przewiduje się około 20 minutową prezentację zakwalifikowanych referatów i postery.
Nazwiska autorów i tytuły referatów programowych oraz referatów dodatkowych zostaną przedstawione w programie konferencji, który otrzymają wszyscy zainteresowani konferencją na początku czerwca 2021r. Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, opublikujemy w „Rynku Energii”.

UCZESTNIKOM KONFERENCJI ZAPEWNIAMY:

• zakwaterowanie - 2 noclegi (20/21, 21/22),
• wyżywienie (od obiadu 20 czerwca do obiadu 22 czerwca,
• komplet materiałów konferencyjnych,
• możliwość udziału w organizowanych imprezach towarzyszących i rekreacji (termy),
• dowóz na trasie PKP Nałęczów - CSW Energetyk.

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

1800 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 1 - osobowym,
1600 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 2 - osobowym,
1150 zł + VAT - bez zakwaterowania,
800 zł + VAT - opłata za pobyt kierowców,
800 zł + VAT - opłata za pobyt osób towarzyszących.
Opłatę z uwzględnieniem 23% podatku VAT, prosimy dokonać do dnia 31 maja 2022r.
na konto: KAPRINT
Bank Pekao SA,
nr 53 1240 2382 1111 0000 3895 2340

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenie online: FORMULARZ

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 31 maja 2022 r. (wypełnienie formularza na www, przesłanie go e-mailem lub pocztą tradycyjną).
REDAKCJA RYNKU ENERGII
ul. Kondratowicza 59 lok.40
03-285 Warszawa
tel./fax.: 503 848 847
e-mail: info@kaprint.pl, www.kaprint.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Redakcją.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU FIRM

Firmy, które chciałyby sponsorować Konferencję i wystąpić podczas Konferencji z prezentacją, oraz wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z redakcją Rynku Energii w celu ustalenia warunków i planu współpracy.