Prezentacje - Zarządzanie Energią i Teleinformatyka 2016

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Magdalena Chlewicka, Jarosław Mirowski – Politechnika Częstochowska

1.2. Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w aspekcie wdrożenia zarządzania energią elektryczną

 Marcin Drechny, Marta Kolasa – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.3. Sztuczna sieć neuronowa wspomagająca sterowanie oświetleniem ulicznym

 Janusz Lichota, Kazimierz Wójs, Piotr Podkomorzy – Politechnika Wrocławska

1.5. Akumulatory ciepła z przemianą fazową ciało stałe - ciecz

 Krzysztof Billewicz, Marta R. Jabłońska, Simona Jursová – Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, VŠB - Technical University of Ostrava

1.6. Dualizm w podejściu do ochrony danych osobowych

 Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor – Politechnika Lubelska, Politechnika Warszawska

2.1. Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych

 Piotr Kacejko, Paweł Pijarski – Politechnika Lubelska

2.3. Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy ?

 Konrad Zuchora, Piotr Miller – Politechnika Lubelska

2.7. Wybrane aspekty optymalizacji pracy mikrosystemu elektroenergetyczne go wykorzystującego odnawialne źródła energii i technologie kogeneracji

 Bożena Matusiak – Uniwersytet Łódzki

3.1. Zarządzanie wymianą energii w inteligentnym sąsiedztwie - model biznesowy

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

3.3. Wybrane aspekty intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej

 Izabela Sadowska – Politechnika Gdańska

3.5. Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych

 Agata Koczorowska-Gazda, Piotr Kacejko – Politechnika Lubelska

4.6. Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe

 Henryk Kaproń, Anna Wronka – Politechnika Warszawska

4.7. Bilansowanie lokalne na rynku energii i możliwości jego wdrożenia w Polsce

 Dariusz Bober – PZZ Lubella Sp. z o.o.

5.3. Modelowanie struktur zużycia gazu i energii elektrycznej w przedsiębiorstwie

 Piotr Kiedrowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

5.4. Niezawodna, tania metoda transmisji PLC w sieci trójfazowej niskiego napięcia z zastosowaniem modemów jednofazowych

 Jerzy S. Zieliński – Uniwersytet Łódzki

5.5. Mikrosieci i odporność