Prezentacje - Zarządzanie Energią i Teleinformatyka 2014

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Marcin Drechny – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.1. Modelowanie stanów ustalonych sieci elektroenergetycznych z generacją rozproszoną z wykorzystaniem procesów graficznych

 Helena Rusak – Politechnika Białostocka

1.3. Analiza zużycia energii w gospodarstwach domowych dla potrzeb modelowania lokalnego systemu energetycznego

 Andrzej Grzebielec, Artur Rusowicz, Jerzy Kuta – Politechnika Warszawska

1.5. Rola urządzeń i instalacji realizujących obiegi lewobieżne w wirtualnych elektrowniach

 Agata Filipowska, Karol Fabisz, Wioletta Sokołowska, Tymoteusz Hossa – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2.1. Prognozowanie generacji wiatrowej z wykorzystaniem metod lokalnych i regresji nieliniowej

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

2.2. Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego

 Tomasz Gidlewski, Mariusz Kaleta, Piotr Pałka, Tomasz Traczyk – Politechnika Warszawska

2.3. Ontologia dla rynku energii

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

2.4. Mikrogeneracja – aspekty nieuwzględnione w polskiej legislacji

 Robert Jędrychowski – Politechnika Lubelska

2.6. Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy

 Tomasz Popławski – Politechnika Częstochowska

3.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i moc dla Polski w horyzoncie do 2040 roku

 Agnieszka Banaszak-Piechowska, Agnieszka Goździewska-Nowicka, Arkadiusz Rajs, Mariusz Aleksiewicz – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

4.1. Zarządzanie zasobami informatycznymi w firmie

 Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

4.3. Prognoza obciążeń w sieci Internet jako propozycja umożliwiająca wzrost wydajności w komunikacji smart metering

 Dariusz Całus, Tomasz Odzimek, Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Częstochowska, Politechnika Wrocławska

4.4. Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

 Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński, Artur Wyrwa – Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Edyta Brzychczy - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

4.5. Środowisko obliczeniowe dla energetyki na przykładzie usług dziedzinowych w infrastrukturze PLGrid Plus

 Piotr Kiedrowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

4.6. Cztery sposoby zwiększenia wydajności telemetrycznych systemów komunikacyjnych „ostatniej mili”

 Dariusz Walkiewicz, Waldemar Cichacz – ALTAR Sp. z o.o.

5.1. Wsparcie sprzedaży, systemy bilingowe, windykacja i rozwiązania mobilne dla dostawców usług masowych

 Radian Karpuk, Eugeniusz Toczyłowski – Politechnika Warszawska

5.2. Planistyczne i rozliczeniowe bilansowanie pozycji handlowych odbiorców rynku energii elektrycznej

 Adam Szurlej, Jacek Kamiński, Tomasz Mirowski, Piotr Janusz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

5.6. Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

 Katarzyna Halicka – Politechnika Białostocka

6.1. Założenia do projektowania marszrut rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii

 Paweł Pistelok – Komel

6.3. Małe elektrownie wodne jako źródło energii

 Paweł Pijarski, Adam Rzepecki, Michał Wydra – Politechnika Lubelska

6.4. Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych

 Marcin Wołowicz, Jarosław Milewski, Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska

6.5. Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

6.6. Uwarunkowania środowiskowe procesu planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

 Krzysztof Sławiński, Michał Gandor, Krzysztof Knaś, Barbara Balt, Wojciech Nowak – Politechnika Częstochowska

7.9. Młyn elektromagnetyczny i jego zastosowanie do suszenia węgli