Prezentacje - Zarządzanie Energią i Teleinformatyka 2013

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Piotr Pałka, Radosław Schoeneich – Politechnika Warszawska

1.3. System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych

 Łukasz Zabłudowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.4. Analiza wpływu poziomu emisji sygnałów radiowych na skuteczność akwizycji danych w sieciach WSN

 Paweł Ziółkowski, Witold Zakrzewski, Daniel Sławiński, Janusz Badur – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

2.1. Czyste technologie gazowe – szansą dla Pomorza

 Paweł Ziółkowski – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

2.4. Modelowanie osiągów niskoemisyjnych ogniw paliwowych za pomocą modeli typu CFM

 Paweł Ziółkowski – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

2.4. Modelowanie osiągów niskoemisyjnych ogniw paliwowych za pomocą modeli typu CFM

 Leszek Borzemski, Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

2.6. Prognozowanie wydajności sieci Web za pomocą estymacyjnych metod krigingu

 Dariusz Bober – Uniwersytet Rzeszowski

3.2. Prawo do informacji

 Łukasz Szabłowski, Jarosław Milewski, Jerzy Kuta – Politechnika Warszawska

3.3. Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczną

 Michał Wierzbowski, Błażej Olek – Politechnika Łódzka

3.6. Optymalizacja jako element „Smart Grid”

 Katarzyna Halicka – Politechnika Białostocka

4.1. Przyszłość polskiej energetyki na tle projektów foresight

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

4.2. Wybrane aspekty planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

 Adam Szurlej, Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński – Akademia Górniczo-Hutnicza

4.3. Analiza zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej w kontekście celów polityki energetycznej

 Roman Guła, Jerzy Szkutnik – Tauron Dystrybucja SA, Politechnika Częstochowska

4.4. Analiza rozwoju sieci dystrybucyjnej przy wykorzystaniu linii tymczasowej

 Wiesław Janik, Artur Paździor – Politechnika Lubelska

4.5. Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych

 Jacek Wasilewski – Politechnika Warszawska

4.7. Praktyczne aspekty statystycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych

 Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński, Adam Szurlej – Akademia GórniczoHutnicza

5.2. Analiza potencjału efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa w perspektywie do 2030 roku

 Izabela Żółtowska – Politechnika Warszawska

5.3. Elastyczność popytu w modelu wyceny minimalizującym rekompensaty: analiza obrotu przy dyskretnych zmiennych i ograniczeniach sieciowych

 Robert Jędrychowski – Politechnika Lubelska

5.5. Kontrola pracy mikroźródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia

 Maciej Dzikuć – Uniwersytet Zielonogórski

6.1. Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego