Prezentacje - Rynek Gazu 2012

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

1.2. Dylematy rozwoju energetyki gazowej w Polsce

 Marek Garbicz, Hanna Sokół – Szkoła Główna Handlowa

1.3. Pułapki opodatkowania gazu łupkowego w Polsce

 Maciej Kaliski, Paweł Frączek – Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rzeszowski

1.5. Uwarunkowania modernizacji sektora energii w Holandii

 Andrzej Adamkiewicz, Cezary Behrendt - Akademia Morska w Szczecinie

2.5. Ocena pracy układów energetycznych zbiornikowców LNG przy zasilaniu naturalnie odparowanym gazem ładunkowym

 Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk – Politechnika Śląska

4.2. Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazownia osadów ściekowych

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka – Politechnika Śląska

2.4. Porównanie wielkości stref bezpieczeństwa wokół gazociągów transportujących gaz ziemny i dwutlenek węgla

 Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska

3.4. Zagadnienie doboru parametrów części parowej układu gazowo-parowego typu "Combined Cycle"

 Mateusz Babiarz, Jarosław Zuwała – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

4.4. Implementacja ciśnieniowego spalania tlenowego węgla w zintegrowanym układzie energotechnologicznym wytwarzania gazu syntezowego do produkcji metanolu