Prezentacje - Rynek Ciepła 2014

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Janusz Chojnacki

1.0. Rynek Ciepła: współpracować czy konkurować ?

 Bogusław Regulski, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński, Arkadiusz Węglarz

1.3. Rynek Ciepłowniczy w Polsce

 Dariusz Urbaniak, Tomasz Wyleciał, Rafał WyczółkowskiRobert Starczyk

2.3. Możliwości wykorzystania solarów na przykładzie ciepłowni akademickiej

 Jan Wajs, Dariusz Mikielewicz, Michał Bajor

2.5. Współpraca węglowej ciepłowni miejskiej z obiegiem ORC

 Andrzej Reński, Kazimierz Duzinkiewicz

3.2. Kryteria opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej

 Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Przemysław Szulim

3.3. Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga oraz aspekty wsparcia i rozwoju mikrokogeneracji rozproszonej na terenie Polski

 Leszek Remiorz, Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz

3.4. Analiza wykorzystania silnika Stirlinga w układzie kogenracyjnym bazującym na procesie zgazowania biomasy

 Adam Dużyński, Wiesław Bawor

3.6. Przemysłowa eksploatacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie

 Stanisław Szwaja

3.7. Produkcja energii elektrycznej z ciepła spalin agregatu kogeneracyjnego

 Marcin Pilarczyk, Piotr Cisek

A.4. Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału OZE w krajowych mocach wytwórczych

 Piotr Cisek, Paweł Ocłoń, Marcin Pilarczyk

A.5. Analiza warunków cieplnych funkcjonowania podziemnej linii kablowej 400 kV dowyprowadzenia mocy z elektrowni

 Łukasz Szabłowski, Jarosław Milewski, Krzysztof Badyda

A.8. Współpraca źródeł energii w systemie rozproszonym

 Manuela Ingaldi, Simona Jursová, Edyta Kardas

B.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w polskich i czeskich obiektach użytku publicznego

 Bogdan Kosturkiewicz

B.4. Zagadnienie brykietowania osadów ściekowych z węglem kamiennym

 Andrzej Janewicz, Bogdan Kosturkiewicz

B.5. Brykietowanie węgla brunatnego z biomasą w celu uzyskania paliwa kompozytowego