1. Zarządzanie Strategiczne w przedsiębiorstwach energetycznych

 Beata Śniechowska, Grzegorz Bartnicki, Bogdan Nowak

2. Perspektywy rozwoju systemów wytwarzania i użytkowania energii na potrzeby budownictwa

 Robert Sekret, Marek Janik

3. Urzędowa regulacja obrotu ciepłem. Nowe trendy regulacji ciepłownictwa

 Paweł Bogusławski

4. Koszt ogrzewania domu jednorodzinnego wyposażonego w pompę ciepła – wstępne wyniki pomiarów

 Leszek Remiorz

5. Jak obniżyć koszty ogrzewania domu?

 Arkadiusz Kępa

6. Zużycie energii a komfort cieplny dla różnych koncepcji rozdziału powietrza w klimatyzowanej auli

 Barbara Lipska, Piotr Koper

7. Badnia in-situ sprawności odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w domu jednorodzinnym

 Maria Hurnik

8. Diagnostyka instalacji wentylacji mechanicznej – podstawowe zadania i czynności

 Monika Błaszczok, Małgorzata Król

9. Straty przenikania ciepła w sieci ciepłowniczej w różnych warunkach eksploatacyjnych

 Adam Smyk, Zbigniew Pietrzyk

10. Wpływ parametrów geometrycznych gruntowych wymienników ciepła na efekty działania układu grzewczego z pompą ciepła

 Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan Składzień

11. Analiza strat cieplnych obiektu w aspekcie wykorzystania ciepła odpadowego z układu wentylacji przemysłowego kurnika dla brojlerów

 Rafał Wyczółkowski, Tomasz Wyleciał, Dariusz Urbaniak

12. Wpływ wymiany powietrza na zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

 Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek

13. Możliwość wykorzystania pomiarów ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym w jego ocenie energetycznej

 Halina Ciuman

14. Wpływ stanu ochrony cieplnej budynku na dokładność wyznaczania sezonowego zużycia ciepła metodą regresji

 Dorota Bartosz

15. Analiza możliwości stosowania metody regresji liniowej do obliczeń sezonowego zużycia ciepła na podstawie wyników krótkoterminowych

 Aleksandra Specjał

16. Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego

 Joanna Ferdyn-Grygierek

17. Spalanie tlenowe w zastosowaniu do istniejącego kotła pyłowego

 Halina Pawlak-Kruczek, Norbert Modliński, Michał Ostrycharczyk

18. Wyznaczanie sprawności spalania kotła za pomocą metody pośredniej z wykorzystaniem tzw Wzorów Siegerta

 Piotr Lubina, Henryk Foit

19. Wpływ wstępnego suszenia węgla brunatnego na pracę kotłów energetycznych typu BB-1150 i CFB-672

 Marcin Michalski

20. Ocena wykorzystania kompozycji paliw ciekłych zawierających glicerynę w kotłach małej mocy z palnikami gazodynamicznymi

 Andrzej Stępień, Marian Rosiński, Joanna Karaś

21. Osady ściekowe źródłem energii

 Katarzyna Środa, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Henryk Otwinoski

22. Pomiarowe wyznaczanie sezonowej sprawności kotła

 Henryk Foit, Piotr Lubina

23. Eksperymentalna weryfikacja wykorzystania termowizji do wyznaczania mocy cieplnej urządzeń grzewczych

 Tomasz Wyleciał, Rafał Wyczółkowski, Dariusz Urbaniak

24. Instalacja suszenia jako element wstępny termicznego przekształcania osadów ściekowych

 Sebastian Werle

25. Koncepcja energetycznego wykorzystania wywaru gorzelnianego

 Wiesław Jodkowski, Andrzej Sitka, Kazimierz Wójs

26. Modelowanie matematyczne węglanowych ogniw paliwowych – przegląd

 Marcin Wołowicz, Jarosław Milewski, Andrzej Miller

27. Zastosowanie mikro-wentylatora do recyrkulacji gazów anodowych w tlenkowym ogniwie paliwowym

 Jarosław Milewski, Andrzej Miller

28. Porównanie efektywności ekonomicznej układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego Gazela

 Janusz Kotowicz, Aleksander Sobolewski, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Tomasz Iluk

29. Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji dwutlenku węgla

 Łukasz Bartela, Dorota Mikosz

30. Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru w bilansach cieplnych

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis

31. Problemy wyznaczania chwilowej mocy nagrzewnicy powietrza w układach wentylacji mechanicznej

 Małgorzata Król, Monika Blaszczok

32. Badania efektywności akumulacji ciepła w materiale o zmiennej fazie

 Janusz Lichota, Michał Lepszy, Kazimierz Wójs

33. Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi

 Adam Milejski, Henryk Rusinowski

34. Określanie parametrów kinetycznych pyłu węglowego za pomocą „rury opadowej”

 František Hopan, Zuzana Mikulovǎ, Jiři, Horák