1. Instalacje suszenia węgla brunatnego na świecie

 Halina Pawlak – Kruczek, Janusz Lichota, Michał Ostrycharczyk

2. Badania suszenia węgla brunatnego w suszarce obrotowej

 Rafał Chrząszcz, Halina Pawlak-Kruczek, Janusz Lichota

3. Układ suszenia węgla brunatnego z zastosowaniem pompy ciepła

 Wojciech Mazurek, Anna Bryszewska-Mazurek, Halina Pawlak – Kruczek, Janusz Lichota

4. Badania procesu suszenia węgla prowadzonego metodą „impinging jet”

 Halina Pawlak-Kruczek, Janusz Lichota, Michał Ostrycharczyk

5. Stanowisko do badań suszenia węgla metodą podciśnieniową

 Artur Jędrusyna, Krzysztof Tomczuk, Janusz Lichota, Halina Pawlak – Kruczek

6. Instalacja pomiarowa wielkości procesowych w fluidalnej suszarce węgla brunatnego

 Zbigniew Plutecki, Sławomir Zator

7. Badanie przepływów dwufazowych w suszarkach fluidalnych

 Stanisław Anweiler, Grzegorz Nowosielski, Zbigniew Plutecki

8. Właściwości termokinetyczne węgla brunatnego w procesie suszenia fluidalnego

 Zbigniew Plutecki, Marcin Michalski

9. Time behaviour of total suspended particles emissions during wood combustion

 Jiří Horák, Michal Branc, Petr Kubesa, Kamil Krpec

10. Problems of determination of biomass ash fusibility characteristic temperatures

 Jiří Horák, Michal Branc, Petr Kubesa, Kamil Krpec

11. Instalacja do termicznej utylizacji osadów ściekowych metodą „K”

 Henryk Karcz, Marcin Kantorek, Wojciech Komorowski, Piotr Dziugan, Krzysztof Wierzbicki

12. Termiczna utylizacja zużytych tłuszczy spożywczych

 Henryk Karcz, Wojciech Komorowski, Agnieszka Kosiorek-Herbuś, Piotr Dziugan, Krzysztof Wierzbicki

13. Urzędowa regulacja obrotu ciepłem obowiązek zakupu ciepła wsparciem dla ciepła ze źródeł odnawialnych

 Paweł Bogusławski, Henryk Kaproń

14. Efektywność energetyczna miejskich sieci ciepłowniczych

 Joanna Kopica, Robert Sekret

15. Techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji urządzeń węzłów cieplnych warszawskiego systemu ciepłowniczego

 Rafał Andrzejewski

16. Regulacja procesów cieplnych w budynkach

 Witold J. Chmielnicki

17. Efektywność energetyczna systemu zaopatrzenia w energię obiektu szpitalnego

 Agnieszka Jachura, Michał Turski, Robert Sekret

18. Analiza porównawcza sezonowej energochłonności ogrzewania lokalnej zbiorowości budynków edukacyjnych

 Piotr Lis

19. Składniki rozliczeniowe kosztu ogrzewania budynku wielolokalowego

 Cezary Łucyk

20. Wybór metody pomiarowego wyznaczania charakterystyki energetycznej obiektów dla zastosowania w procesie certyfikacji budynków

 Aleksandra Specjał

21. Wpływ systemu zasilania w energię budynku mieszkalnego na jego charakterystykę energetyczną

 Agata Świerc, Halina Ciuman

22. Wpływ zysków wewnętrznych na dokładność oceny sezonowego zużycia ciepła w budynku

 Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski

23. Wpływ modelowania infiltracji powietrza na bilans cieplny w budynku mieszkalnym

 Dorota Bartosz

24. Problemy związane z ochroną cieplną budynków muzealnych

 Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski

25. Wykorzystanie układów gazowo-powietrznych w ciepłownictwie

 Tadeusz Chmielniak, Daniel Czaja, Sebastian Lepszy

26. Mikro-kogeneracyjne systemy słoneczne

 Radosław Turski, Robert Sekret

27. Ocena i dobór technologii przygotowania paliwa dla kogeneracyjnego układu opartego na ogniwie paliwowym SOFC w energetyce rozproszonej

 Jakub Kupecki, Janusz Jewulski, Krzysztof Badyda

28. Ekologiczno-ekonomiczne aspekty produkcji ciepła z różnych paliw i odpadów

 Henryk Radomiak, Monika Zajemska

29. Optymalizacja produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni wyposażonej w zasobnik ciepła na przykładzie EC Siekierki

 Krzysztof Badyda, Marcin Błasiak, Wojciech Bujalski, Grzegorz Niewiński, Michał Warchoł

30. Ile ciepła latem potrzebuje EC Wrocław?

 Ryszard Śnieżyk

31. Wpływ prowadzenia membranowego procesu separacji CO2 na efektywność nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej

 Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz

32. Koszty prac rozwojowych w elektrociepłowni

 Aleksandra Łakomiak