1. Urzędowa regulacja w obrocie ciepłem - retrospekcja, problemy i możliwości rozwiązań

 Paweł Bogusławski

2. Nośniki energii na świecie. Stan. Przyszłość

 Janusz Lichota

3. Analiza aktualnego stanu systemu ciepłowniczego Lublina i jego perspektywy na przyszłość

 Marek Stańczyk

4. Ciepło sieciowe na rynku konkurencyjnym na przykładzie Krakowa

 Karol Stós

5. Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej utylizacji ciepła odpadowego z procesu wypalania klinkieru cementowego w elektrowni z nadkrytyczną siłownią organiczną

 Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Władysław Nowak

6. Wykorzystanie zasobnika ciepła w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w szczytach obciążenia elektroenergetycznego w elektrociepłowni

 Bujalski Wojciech, Opłocki Damian, Badyda Krzysztof

7. Ocena energetyczna eksploatacji bloku ciepłowniczego z turbiną upustowo-kondensacyjną

 Henryk Rusinowski, Grzegorz Szapajko

8. Różne opcje integracji układu separacji CO2 z obiegiem cieplnym nadkrytycznego bloku węglowego

 Janusz Kotowicz, Katarzyna Janusz-Szymańska

9. Analiza termodynamiczna różnych wariantów sprzężenia nadkrytycznego bloku węglowego z turbiną gazową

 Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela

10. Metody i zadania oceny skutków technicznych i ekonomicznych zawodności sieci cieplnych

 Jan C. Stępień

11. Program do wyznaczania rzeczywistych strat ciepła w istniejących i projektowanych sieciach ciepłowniczych

 Anna Skorek-Osikowska, Andrzej Szlęk

12. Metodyka określania mocy przyłączeniowej dla systemu ciepłowniczego

 Zbigniew Pietrzyk, Adam Smyk

13. Określenie mocy zamówionej na podstawie rzeczywistych parametrów dostawy ciepła z systemu ciepłowniczego

 Ryszard Śnieżyk

14. Przebudowa systemu dostawy ciepła na potrzeby c.o. i c.w. budynków zasilanych z węzła grupowego W-3 os. Nałkowskich w Lublinie

 Małgorzata Mazurek, Paweł Okapa

15. Prognozowanie zużycia ciepła na cele grzewcze i wentylacyjne w budynku mieszalnym obliczane metodą statyczną oraz symulacyjną

 Dorota Bartosz, Zbigniew Popiołek

16. Wpływ systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody na charakterystykę energetyczną budynku

 Anna Życzyńska

17. Ekonomiczna ocena efektywności pracy ciepłowni geotermalnej z zastosowaniem absorpcyjnej pompy ciepła

 Władysław Nowak, Sławomir Wiśniewski

18. Nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła zasilane biopaliwami ciekłymi stosowane w ciepłownictwie

 Marian Rosiński, Lucjan Furtak, Andrzej Stępień

19. Możliwości wykorzystania niskotemperaturowych wód geotermalnych dla potrzeb ciepłowniczych

 Anna Nitkiewicz, Robert Sekret

20. Możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego w systemach klimatyzacji budynków

 Michał Turski, Robert Sekret

21. Badania brykietów węglowo-biomasowych wykorzystywanych do celów energetycznych

 Gabriel Borowski