1. Gazociąg BALTIC PIPE w perspektywie europejskiej po wybuchu wojny na Ukrainie

Baltic pipe gas pipeline in European perspective after outbreak of the war in Ukraine
 Marek Garbicz, Hanna Sokół
gaz ziemny, polityka gazowa, dywersyfikacja podaży gazu
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Po wybuchu wojny na Ukrainie ujawniły się istotne ograniczenia przyjętej koncepcji dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w postaci budowy gazociągu BALTIC PIPE. Gazociąg nie tworzy dostępu do żadnych nowych źródeł gazu ziemnego w Europie, a wypełnienie gazociągu i gaz dla Polski z BALTIC PIPE musi odbyć się kosztem dotychczasowych odbiorców. W sytuacji ogólnego załamania na rynku gazu w Europie może to być kłopotliwe.