9. Możliwości substytucji węgla paliwami z odpadów w warunkach polskich

Possibilities of substitution of coal by fuels from waste under polish conditions
 Michał Kozioł
energetyka komunalna, paliwa, RDF, spalarnie odpadów, cementownie, gospodarka obiegu zamkniętego
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono znaczenie paliw z odpadów na krajowym rynku energii. Przedstawiono przesłanki motywujące przedstawicieli władz samorządowych oraz podmioty gospodarcze, do podejmowania obecnie licznych (według niektórych szacunków nawet ponad stu) prób budowy instalacji wykorzystujących frakcje palne odpadów (głównie frakcje palne odpadów komunalnych). Wskazano również, na wciąż rosnące zainteresowanie wykorzystaniem RDFu przez cementownie. Dokonano także analizy racjonalności podejmowanych prób budowy nowych instalacji w horyzoncie najbliższych kilkunastu lat, w kontekście wdrażania m.in. przepisów gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak wykazano, kluczowym czynnikiem który należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o budowie nowych instalacji, jest kwestia zagwarantowania dostarczania do instalacji wsadu w okresie całego prognozowanego czasu jej eksploatacji. Prawdopodobnie bowiem, już za kilka lat palne frakcje odpadów staną się deficytowym surowcem energetycznym poszukiwanym na rynku.