7. Współczynnik oporu warstwy fluidalnej

Fluidized bed drag coefficient
 Jolanta Ziaja, Janusz Lichota
warstwa fluidalna, kocioł fluidalny OE700, węgiel brunatny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule pokazano sposób znalezienia współczynników oporu aerodynamicznego wiążących liczby Reynoldsa, Archimedesa i Froude’a w przypadku kotła fluidalnego o mocy elektrycznej 261 MW. Uzyskane równania mogą posłużyć do skalowania kotła.