4. Wpływ wybranych parametrów na jednostkowy koszt produkcji ciepła w elektrociepłowni w technologii gazowo-parowej dwupaliwowej

Influence of selected parameters on the unit cost of heat production in a gas-steam double-fuel technology
 Mechanizm decyzyjny do oceny zasadności partycypowania mikrosystemów elektroenergetycznych w rynku technicznym
koszt ciepła, modele matematyczne, skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule za pomocą pochodnej cząstkowej, wyliczonej na podstawie wzoru jednostkowego kosztu produkcji ciepła w zapisie z czasem ciągłym, zaprezentowano jak wybrane parametry techniczno-ekonomiczne wpływają na koszty produkcji ciepła w elektrociepłowni gazowo-parowej dwupaliwowej w układzie równoległym z turbiną upustowokondensacyjną. Wpływ zmiennych cen paliw oraz powiązanych z nimi innych kosztów na koszty produkcji ciepła trudno analizować, w artykule pokazano jak modele matematyczne w zapisie z czasem ciągłym mogą w tym pomóc.