2. Awarie krajowych linii napowietrznych SN – wybrane aspekty

Failures of MV overhead lines in national electric power system – selected aspects
 Waldemar Dołęga
sieć dystrybucyjna, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące awarii w krajowych liniach napowietrznych SN. Przedstawiono charakterystykę krajowych linii napowietrznych SN. Omówiono awarie linii napowietrznych SN i ich skutki w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na przykładzie dwóch wybranych operatorów systemów dystrybucyjnych. Przedstawiono problematykę zapobiegania awariom linii napowietrznych SN i usuwania ich skutków.