8. Eksperymentalna podziemna elektrownia szczytowo pompowa UPSH

Experymental underground pumped-storage hydropower (upsh)
 Tomasz Barszcz, Kajetan d’Obyrn, Tomasz Korbiel
magazyn energii, system energetyczny, OZE, elektrownia szczytowo – pompowa, hydrologia, utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Systemy OZE charakteryzują się niestabilna pracą, co wymaga budowy systemów magazynowania energii. Jednym ze sposobów takiego magazynowania są instalacje elektrowni szczytowo pompowych. Wadą takich magazynów jest istotna ingerencja w środowisko naturalne. Likwidacja podziemnych kopalń węgla kamiennego stwarza możliwość budowy podziemnej elektrowni szczytowo pompowej. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące budowy instalacji prototypowej UPSH. Analiza zagrożeń na etapie projektu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków działania inwestycji.