7. Metan jako źródło energii elektrycznej i cieplnej w kopalni węgla kamiennego

Methane as source of electricity and heat in coal mine
 Henryk Badura, Adam Szkoda, Damian Świątek, Zygmunt Łukaszczyk
odmetanowanie kopalń, stacja odmetanowania, ujęcia mieszaniny powietrznometanowej, ujęcia metanu
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule omówiono wpływ metanu w atmosferze na efekt cieplarniany, a następnie przedstawiono działanie systemu odmetanowania ze szczególnym uwzględnieniem stacji odmetanowania. Do przedstawienia problemów związanych z odmetanowaniem kopalni wykorzystano miesięczne dane pomiarowe z zakresu dwóch lat, dotyczące ujęcia mieszaniny powietrznometanowej i metanu w jednej z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przedstawiono charakterystyki ujęcia mieszaniny powietrznometanowej i udziału metanu w jej składzie, wskazano na problemy związane z wykorzystaniem gospodarczym ujętego gazu. Zaproponowano sposób lepszego wykorzystania metanu kopalnianego jako źródła produkcji prądu elektrycznego oraz ciepła.