3. Analiza potencjału technologii Power-to-Heat

An analysis of potential of power-to-heat technologies
 Aleksandra Sałata
Power-to-Heat, elektryczne źródła ciepła, pompa ciepła, kocioł elektrodowy, koszt produkcji ciepła
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule dokonano analizy czynników wpływających na celowość rozwoju wytwarzania ciepła w źródłach elektrycznych w Polsce. Jako warunek popularyzacji tych technologii postawiono opłacalność ich pracy, a następnie przeanalizowano najważniejsze wpływające na nią aspekty. Pierwszym z nich jest zmienność cen energii elektrycznej na Rynku Bilansującym oraz Rynku Dnia Następnego, która wykazuje odwrotną korelację z zapotrzebowaniem na ciepło w badanym systemie ciepłowniczym. Drugim badanym aspektem jest jednostkowy oraz roczny koszt wytworzenia ciepła w zestawieniu ze źródłami konwencjonalnymi. W celu zobrazowania tego zagadnienia wykonano studium przypadku możliwości ograniczenia rocznych zmiennych kosztów wytwarzania ciepła dla małego systemu ciepłowniczego poprzez budowę kotła elektrodowego lub pompy ciepła.