2. Wydzielone struktury w zdecentralizowanym systemie elektroenergetycznym

The capacity market as a new mechanism of settlements in the power system
 Paweł Bućko
klastry energii, spółdzielnie energetyczne, generacja rozproszona, system elektroenergetyczny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Jednym z trendów, które są obserwowane we współczesnych systemach elektroenergetycznych jest stopniowa decentralizacja, będąca w dużej mierze efektem rosnącej roli generacji rozproszonej oraz ewolucją odbiorców w stronę prosumeryzmu. Rośnie rola lokalnego bilansowania i rodzi się zapotrzebowanie na powstawanie lokalnych struktur organizacyjnych, dążących do wydzielenia części infrastruktury elektroenergetycznej. Rodzi to nie tylko wyzwania techniczne ale także organizacyjne, prawne i ekonomiczne. Wydzielone struktury organizacyjne mogą funkcjonować w różnych formach: od niewielkich układów producenckich do wydzielonych mikrosystemów energetycznych (spółdzielni, klastrów czy „wysp” energetycznych). W artykule opisano problemy współpracy wydzielonych obszarów z systemem elektroenergetycznym.