4. Praca zabezpieczeń nadnapięciowych instalacji fotowoltaicznych w sieci niskiego napięcia

Operation of overvoltage protection of photovoltaic installations in low-voltage networks
 Klara Janiga
zabezpieczenia nadnapięciowe, rozproszona generacja, mikroinstalacje fotowoltaiczne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Zjawisko wzrostu napięcia jest coraz częściej obserwowanym skutkiem przyłączania nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) do sieci niskiego napięcia. Zbyt wysokie napięcie pogarsza parametry jakościowe energii elektrycznej i jest groźne dla zasilanych z sieci urządzeń elektrycznych. Jednym ze sposobów uniknięcia przekroczeń napięciowych jest wyposażenie źródeł PV w zabezpieczenia nadnapięciowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie pracy zabezpieczeń mikroinstalacji przed wzrostem napięcia oraz ocena jej wpływu na stabilność warunków napięciowych w sieci. Jak pokazały symulacje, nieskoordynowana praca zabezpieczeń nadnapięciowych w sieciach o dużym nasyceniu fotowoltaiką nie tylko nie rozwiązuje problemu wzrostu napięcia, ale prowadzi także do pogorszenia stabilnych dotąd warunków napięciowych w całej sieci.