2. Ceny energii elektrycznej w Polsce – analiza wpływu zmniejszenia podatku akcyzowego na przedsiębiorstwa energochłonne

Electricity prices in Poland – analysis of impact of excise duty reductions on energy-intensive enterprises
 Pola Ronkiewicz-Majkowska, Józef Paska, Karol Pawlak
zakład energochłonny, energia elektryczna, akcyza, cena energii elektrycznej
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Celem artykułu była analiza dotycząca zmian jednostkowej ceny energii elektrycznej po wprowadzeniu ustawy o zmianie podatku akcyzowego. Przedstawiono sposób wyliczania ulgi dla przedsiębiorstw stosujących technologie energochłonne, zakładów energochłonnych oraz odbiorców przemysłowych, w kontekście zmniejszenia podatku akcyzowego oraz porównano koszty jakie te przedsiębiorstwa ponosiły przed oraz po wprowadzeniu ulgi.