6. Propozycja wykorzystania energii geotermalnej na Dolnym Śląsku – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Oława

Proposal for use of geothermal energy in greater Poland province – modernization of the Oława city heating system
 Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Jakub Szymiczek, Marek Gmiterek, Krzysztof Szczotka, Piotr Michalak
energia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy (SPCDM), ciepłownia geotermalna, samowystarczalność energetyczna, studium wykonalności, LCoH
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Publikacja zawiera ocenę warunków geotermalnych, koncepcje zamiany obecnego zasilania ciepłowni przez spalanie węgla na geotermalny system sprężarkowych pomp ciepła. Oprócz analizy technicznej wykonalności została przeprowadzona analiza ekonomiczna. Przedstawiono warunki i potencjalne zbiorniki geotermalne: województwa, powiatu, gminy i miasta Oława. Zbiorniki: Triasu oraz Permu Dolnego zostały przeanalizowane pod względem ich głębokości, temperatury, przewodności hydraulicznej i potencjalnej wydajności ujęć. Na podstawie danych źródłowych (MZEC) uzyskano informacje o potencjalnej produkcji ciepła po przeprowadzonej modernizacji.