4. Charakterystyka generacji fotowoltaicznej w Polsce w perspektywie lat 2030-2040

Characteristics of photovoltaic generation in Poland in perspective of 2030-2040
 Sylwester Adamek
fotowoltaika, bilansowanie KSE, zmienność generacji, polityka energetyczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania dobowych i rocznych przebiegów sumarycznej generacji mocy w instalacjach fotowoltaicznych rozmieszczonych równomiernie na terenie Polski. Z uwagi na dynamikę przyrostu mocy zainstalowanej układów PV znajomość tych przebiegów jest konieczna do oceny słuszności prognoz i założeń przedstawionych w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Uzyskanie wyniki wskazują, że rozkład terytorialny generacji fotowoltaicznej znacząco kompensuje i wyrównuje zmiany mocy obserwowane lokalnie, jako efekt zmian nasłonecznienia. Wskazuje również na bardzo krótki okres generacji mocy o wartości przekraczającej 50% mocy zainstalowanej.