1. Optymalizacja kosztów transportu gazu skroplonego LNG pod względem lokalizacji magazynów na przykładzie Polski

LNG transport costs optimization in terms of storage location on the example of Poland
 Tomasz Popławski, Bartosz Kurkowski
LNG, programowanie liniowe, optymalizacja, alokacja magazynów
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Wielu ekspertów zarówno z Polski jak i UE jednoznacznie stwierdza, że Gazociąg Nordstream 2 zmniejsza bezpieczeństwo gazowe zarówno Polski jaki i państw z Europy środkowowschodniej. W związku z tym konieczne są różne przedsięwzięcia w celu dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Przy istniejącej i wciąż rozwijającej się infrastrukturze drogowej oraz kolejowej, jak również w obliczu istnienia terminali do odbioru gazu w Świnoujściu i Gdańsku, jednym z możliwych działań w tym kierunku jest budowa nowych magazynów lub rozbudowa starych w taki sposób, aby można było przewozić i przechowywać tam skroplony gaz LNG. Jednak, aby przedsięwzięcie to było opłacalne, lokalizacje tych magazynów muszą tak zostać dobrane, aby zminimalizować przyszłe koszty transportowe. W niniejszym artykule zaproponowano metodę opartą o programowanie liniowe, która pozwala na optymalną alokację magazynów LNG. Jej innowacyjnym względem istniejących metod elementem jest dynamicznie aktualizująca się waga dostawcy, w zależności od przypisanych do niego odbiorców. Dla zaprezentowanego przykładu zaproponowana metoda pozwoliła na zmniejszenie kosztów drogowych o ponad 25%.