6. Analiza czasu trwania zakłóceń i wynikających z nich ograniczeń mocy w bloku energetycznym spalającym biomasę

Analysis of duration of failures and limits of power in block for biomass combustion
 Krzysztof Psuj
czas awarii, awaryjność, rozkład prawdopodobieństwa, biomasa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono analizę czasów trwania zakłóceń z wyszczególnieniem awarii całkowitych i częściowych a także analizę ograniczeń mocy wynikających z awarii częściowych w bloku energetycznym spalającym biomasę. Analiza obejmuje wszystkie zakłócenia i wyłączenia bloku od początku jego eksploatacji, a więc w okresie ostatnich 6-ciu lat. Obliczenia wykonano na podstawie próby statystycznej obejmującej około 500 zdarzeń. Na podstawie zebranych danych empirycznych przeprowadzono analizę rozkładów statystycznych czasów trwania zakłóceń i ograniczeń mocy a także wyznaczono rozkłady teoretyczne, których poprawność została zweryfikowana testem zgodności λ Kołmogorowa.