4. Prognozowanie prawidłowego funkcjonowania obiektów w sektorze energetycznym

A forecasting proper functioning of objects in energy sector
 Aleksandra Czajkowska
elektrofiltr, proces rozpoznawania stanu technicznego elektrofiltrów, procedura prognozowania stanu EF
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Wskazane w artykule działania mają na celu ustalenie i monitorowanie bieżącego stanu technicznego obiektu, który umożliwia ochronę środowiska naturalnego przed emisją pyłu rzędu PM2.5 i PM10 do otoczenia. Cząstki pyłowo-gazowe wychwytywane przez odpylacz elektrostatyczny są skutkiem produkcji energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych konwencjonalnych. Istotność zaimplementowania zaproponowanych czynności diagnostycznych została zaprezentowana w formie opisu korzyści wprowadzenia procesu eksploatacji bazującego na analizowaniu stanu technicznego obiektu.