2. Ocena parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej z modułami monokrystalicznymi po 20 latach jej eksploatacji

Evaluation of working parameters for PV installation with monocrystalline modules after 20 years its exploitation
 Zbigniew Zapałowicz
instalacja PV, eksploatacja instalacji PV, moduły monokrystaliczne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W niniejszej pracy przedstawiono analizę parametrów pracy instalacji PV znajdującej się na dachu budynku Katedry Techniki Cieplnej (KTC) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Instalacja ta została oddana do użytku w lutym 1999 roku i jest jedną z najstarszych instalacji PV w Polsce, której parametry są systematycznie monitorowane i publikowane. Instalacja PV składa się z 10 modułów monokrystalicznych typu M110 firmy Siemens. Moduły te połączono w sposób szeregowo-równoległy tworząc panel PV o mocy 1100Wp. Wytworzona energia elektryczna przekazywana jest poprzez falownik do instalacji elektrycznej budynku Katedry Techniki Cieplnej. W trakcie dwudziestoletniej eksploatacji instalacji PV łączna ilość wytworzonej energii elektrycznej wynosiła około 19,5 MWh.