10. Analiza działania generatora wodoru pracującego w środowisku alkalicznym

Analysis of hydrogen generator working in an alkaline environment
 Janusz Kotowicz, Michał Jurczyk, Daniel Węcel
magazynowanie energii, wodór, generator wodoru, elektroliza wody
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono analizę działania generatora wodoru pracującego w środowisku alkalicznym wyposażonego w dwa elektrolizery typu AEM. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystyki sprawności, energochłonności oraz współczynnika potrzeb własnych badanego generatora wodoru. Zaprezentowane w artykule charakterystyki zostały wykonane dla pełnego zakresu działania testowanego generatora. Zbadanie tego typu urządzenia w pełnym zakresie pracy jest niezbędne przy określeniu możliwości zasilania generatorów wodoru ze źródeł charakteryzujących się zmienną ilością wytwarzanej energii elektrycznej, a więc głównie pochodzącej z instalacji odnawialnych źródeł energii, w ramach współpracy z instalacjami typu Power to Gas czy też Power to Gas to Power