7. Analiza rozkładu mocy elektrycznej wytwarzanej przez blok energetyczny spalający biomasę

Analysis of power distribution in biomass power unit
 Krzysztof Psuj
moc elektryczna, rozkład prawdopodobieństwa, biomasa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono analizę mocy wytwarzanej przez blok energetyczny spalający biomasę. Wykonana analiza obejmuje okres eksploatacji jednostki wytwórczej wynoszący około 6 lat. Obliczenia wykonano na podstawie próby statystycznej obejmującej kilkaset tysięcy pięciominutowych przedziałów wytwarzanej mocy elektrycznej. Na podstawie zebranych danych empirycznych przeprowadzono analizę rozkładów statystycznych wytwarzanej mocy elektrycznej oraz wyznaczono rozkłady teoretyczne, których poprawność zweryfikowano testem zgodności λ Kołmogorowa.