6. Elementy systemu eksploatacji obiektów krytycznych

Elements of critical facilities operating system
 Aleksandra Czajkowska
identyfikacja uszkodzeń, użytkowanie i obsługa obiektu technicznego, utrzymanie zdatności obiektów
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł zawiera opis elementów wchodzących w skład procesu eksploatacji obiektów technicznych. Biorąc pod uwagę rolę jaką spełnia elektrofiltr w całym procesie oczyszczania spalin, obiekt można przypisać do grupy maszyn krytycznych. Eksploatacja maszyn krytycznych powinna być realizowana w oparciu o wyspecyfikowane działania mające na celu utrzymanie zdatności obiektu.