3. Technologia „Vehicle-to-Grid” istotnym składnikiem społeczności energetycznych i klastrów energii

Vehicle-to-grid technology important component of energy communities and energy clusters
 Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki, Anna Wronka, Marta Babicz
społeczność energetyczna, klaster energii, elektromobilność, Vehicle-to-Grid, równoważenie energetyczne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule scharakteryzowano technologię Vehicle-to-Grid i przedstawiono możliwości jej wykorzystania w społeczności energetycznej i klastrze energii. Skupiono się w szczególności na wyznaczeniu potencjału tej technologii w sensie określenia wolumenu energii jaka może być akumulowana w samochodach elektrycznych i wykorzystywana do świadczenia usług na rzecz społeczności. Oszacowania potencjału dokonano wykonując analizy dla wielu samochodów elektrycznych dostępnych komercyjnie; dodatkowo wykorzystano wyniki analizy eksperymentalnej (studium przypadku). W artykule wskazano również obecnie występujące bariery ograniczające możliwość powszechnego stosowania technologii Vehicle-to-Grid w celu świadczenia usług dla społeczności energetycznych lub klastrów energii.